Wait, please...

Bine ați venit / Invitație


Conf. Dr. Ing.
Irinel Constantin Greșiță
Director Executiv
Săptămâna Geodeziei Românești 2021

Prof. Dr. Ing.
Alexandru-Lucian Curtu
Decan, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Prof. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir
Președinte Interimar
Uniunea Geodezilor din România

Avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de-a doua ediție a Săptămânii Geodeziei Românești (SGR), care va avea loc în perioada 26 – 30 octombrie la Brașov. Ediția din acest an este organizată de către Uniunea Geodezilor din România (UGR) în colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

Conferința internațională cu tema "Smart surveying solutions for sustainable development", va fi partea centrală a evenimentului și va oferi participanților oportunitatea de a prezenta lucrări, a dezbate și comunica într-un mediu profesionist și științific, subliniind contribuția lor, și găsind soluții tehnice inteligente pentru a proteja, restaura și promova utilizarea durabilă a ecosistemelor planetei în contextul social actual. Sesiunile speciale dedicate tinerilor geodezi, vor beneficia de un suport puternic din partea noastră.

Lucrările conferinței internaționale împreună cu mesele rotunde, forumurile, întâlnirile anuale și activitățile de socializare ce vor fi organizate cu ocazia Săptămânii Geodeziei Românești, vor oferi participanților cadrul profesional și mediul adecvat pentru discuții, schimburi de experiențe și cunostințe.

În cadrul expoziției tehnice, sponsorii și participanții vor prezenta ultimele tehnologii, postere și proiecte.

Participanții vor avea oportunitatea ca lucrările științifice incluzând iamginile și graficele prezentate, să fie publicate în limba engleză, după revizuirea de către specialiști în domeniu, în Buletinul Universității Transilvania din Brașov, Seria I - Științe inginerești (indexat în bazele de date de publicații CROSSREF și EBSCO). Lucrările vor fi publicate ca articole de cercetare sau scurte comunicări.


Așteptăm să vă urăm bun venit în Transilvania, în inima României, la Brașov, pe data de 15 martie 2022.

Descarcă invitația aici


Despre noi

Alexandru-Lucian Curtu
Alexandru-Lucian Curtu

Ne onorează să găzduim cea de-a doua ediție a „Săptămânii Geodeziei Românești‘’, un eveniment de importanță deosebită pentru comunitatea geodezică din România. Vă urăm Bun venit la Brașov și la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, o instituție care acordă o atenție deosebită pregătirii viitorilor ingineri geodezi.

Tema actualei ediții „Soluții geodezice inteligente pentru o dezvoltare durabilă” este relevantă și oportună deopotrivă. În prezent, când societatea noastră trebuie să facă față unor provocări precum schimbările climatice sau efectele economice negative datorate pandemiei Covid19, dezvoltarea durabilă este soluția pentru creșterea calității vieții și o economie competitivă.

Sperăm ca acest eveniment să constituie un bun prilej atât pentru participanții din țară, cât și din străinătate,de a afla cele mai recente noutăți dindomeniul ingineriei geodezice și de a dezvolta noi relații de colaborare cu specialiști din mediul economic și academic.

Vă dorim mult succes și un sejur plăcut la Brașov.

Prof. Dr. Ing. Alexandru-Lucian Curtu
Decan, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere – Universitatea Transilvania din Brașov


Dragomir
Petre iuliu Dragomir

Pentru geodezia din România, continuatoarea celei mai vechi profesii inginerești – inginerii hotarnici, atestată din anul 1818, apariția în anul 2019, pe lângă manifestările științifice universitare de profil, a “SĂPTĂMÂNII GEODEZIEI ROMÂNEȘTI” a reprezentat cel mai mare și mai important eveniment pentru geodezie, geoinformație și managementul terenurilor .

„Smart surveying solutions for sustainable development”: această temă este expresia uneia dintre preocupările importante, nu numai pentru domeniul geodeziei pentru următorii ani.

Pentru atingerea acestui deziderat progresul tehnologic joacă un rol central. Din punct de vedere al senzorilor și tehnicii de măsurare, există evoluții semnificative în zona poziționării precise și achiziției mai rapide de seturi tot mai mari de date. Pe lângă drone, procesele robotizate devin din ce în ce mai importante. inteligență artificială și învățare automată sunt folosite tot mai des în evaluare și analiză. În domeniul modelelor digitale, BIM are o poziție remarcabilă.

Sperăm că la SĂPTĂMÂNA GEODEZIEI ROMÂNEȘTI 2022, găzduită în acest an de Universitatea Transilvania din Brașov, la Facultatea de Silvicultură și Inginerie Forestieră, aceste subiecte vor fi prezente și discutate intens din perspectiva geodeziei, geoinformației și managementului terenurilor în cadrul unor sesiuni tehnice, dezbateri pe subiecte profesionale și expoziții.

Comitetul de de organizare a făcut totul pentru a fi pregătiți să vă asigurăm o vizită atractivă la Brașov, în Transilvania, în inima României!

Prof. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir
Președinte Interimar Uniunea Geodezilor din România


Constantin Irinel Greșiță
Constantin Irinel Greșiță

Așa cum uniunea noastră profesională a promis, cel mai important eveniment al breslei noastre profesionale continuă cu cea de-a doua ediție care va avea loc în centrul țării, la Brașov. Pentru că primele idei privind dezvoltarea sustenabilă au aparut în domeniul forestier, considerăm că locația aleasă pentru evenimentul de anul acesta, într-o zonă înconjurată de cele mai bogate păduri ale țării și având ca gazdă o universitate cu tradiție în domeniu, nu poate fi decât de bun augur pentru succesul evenimentului.

Constatăm în fiecare zi importanța profesiei noastre ale cărei aplicații se ramifică într-o multitudine de domenii esențiale pentru dezvoltarea economică a țării și conștienți de acest lucru ne propunem ca în cadrul evenimentului să dezbatem și să propunem soluții la problemele cu care profesioniștii din domeniu se confruntă în activitatea de zi cu zi. Deasemenea, sperăm că cele trei secțiuni de comunicări științifice să ofere ocazia mediului academic să-și prezinte cercetările și realizările contribuind astfel la dezvoltarea profesională a celor care profesează în domeniu și care au oportunitatea să-și publice cercetările în Buletinul Universității Transilvania (indexat în baze de date internaționale de prestigiu).

Dorim ca acest eveniment să reunească specialiștii din domeniul geodeziei precum și pe cei care folosesc produsele muncii noastre, indiferent de modul sau locul unde își exercită profesia și vă invităm să participați activ pentru câteva zile la acest moment special în viața uniunii noastre care va cuprinde printre altele, sesiuni tehnice și dezbateri pe subiecte de actualitate ale profesiei precum și prezentări de tehnologii noi în domeniu.

Conf. Dr. Ing. Constantin Irinel Greșiță - Director Executiv al Săptămânii Geodeziei Romănești 2021
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere – Universitatea Transilvania din Brașov


Leave A Comment