Wait, please...

Student Contest Regulation

“Map with us - second edition”

Mapathon powered by Romanian Young Surveyor and Komora Engineering

Topic:

Echipe formate din doi coechipieri se vor întrece timp de 6 ore în realizarea Sublivrării 2.1 – Plan cadastral preliminar al intravilanului, livrabil din cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Având în vedere conținutul planului cadastral prelimiar al intravilanului așa cum este prezentat în Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, respectiv a resurselor și a timpului limitat pentru acest eveniment, produsul în format digital creat va conține doar limitele imobilelor, respectiv limitele construcțiilor.

Obținerea limitelor în format digital a imobilelor și a construcțiilor se va realiza prin interpretarea vizuală, respectiv vectorizarea elementelor care definesc fizic imobilele și construcțiile având ca sursă ortofotoplanul.

Cine poate participa:

Participarea la Mapathon este deschisă tuturor studenților participanți la Săptămâna Geodeziei Românești ediția cu nr. 4, indiferent de ciclul de studiu și anul în care se află, cu condiția să aparțină domeniului măsurătorilor terestre.

Limite de participare:

În cadrul acestui concurs, se acceptă un număr maxim de 15 echipe participante. În cazul în care sunt mai mult de 15 echipe înscrise, se va aplica criteriul de departajare al primului venit, ceea ce înseamnă că primele 15 echipe care se înscriu vor fi acceptate în concurs. Cu toate acestea, există o excepție pentru echipele formate din studenții câștigători ai concursului “Bursa de participare la Săptămâna Geodeziei Românești 2023, ediția a patra, Oradea, România”. Aceste echipe vor avea prioritate și vor fi acceptate în concurs indiferent de momentul înscrierii lor.

Resurse tehnice:

Pentru ca o persoană să poată participa va trebui sa detina un computer personal de tip laptop, respectiv un software care să permită vizualizarea și vectorizarea elementelor care definesc imobilele și construcțiile de pe ortofotoplan.

Desfășurarea concursului:

La momentul începerii concursului studenții grupați în echipe formate din 2 persoane se vor înscrie cu denumire echipei, respectiv cu numele, prenumele și forma de învățământ pe care o urmează fiecare din membrii echipei. Membrii aceleași echipe nu sunt condiționați de apartenența la aceași unitate de învățământ, ei pot proveni din centre universitare diferite.

O persoană nu poate să facă parte din mai multe echipe.

Echipele astfel formate vor primi din partea organizatorilor unul sau mai multe fișiere de tip ortofotoplan în format digital. Echipele vor proceda la identificare elementelor ce definesc limitele imobilelor, respectiv limitele construcțiilor, pe care le vor vectoriza. Limitele imobilelor cât și limitele construcțiilor vor face parte din straturi diferite, astfel că la finalizarea timpului alocat, echipele vor preda organizatorilor un director cu două fișiere de tip .shp cu următoarea denumire:

- (denumireUAT)_imobile.shp;
- (denumireUAT)_constructii.shp.

În cazul în care o echipă va finaliza vectorizarea tuturor elementelor înainte de finalizarea timpului alocat, aceasta va transmite organizatorilor pe e-mail directorul cu fișierele menționate la adresa de e-mail pusă la dispoziție la momentul înscrierii.

Program:

START - data de 12.05.2023, ora 13:00
END - data de 12.05.2023, ora 19.00
PREMIERE – data de 13.05.2022, ora 10:30 în cadrul Closing & Awards Ceremony

Inscriere se poate face pană la data de 10.05.2023 completand urmatorul formular: Formular de inscriere

Jurizare:

Jurizarea va fi realizată de către o comisie de analiză și evaluare a concursului formată din reprezentanți ai Comisiei de Tineret a UGR, reprezentanți ai Komora Engineering, sponsorul evenimentului, respectiv din reprezentanți ai Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură din Oradea.
La punctajul acordat de comisia de jurizare pentru departajarea echipelor se va ține cont de următoarele aspecte:

- 10% aspectul general al lucrării;
- 10% existența erorilor de topologie (goluri, suprapuneri);
- 40% acuratețea cu care au fost vectorizare elementele ce definesc imobilele și construcțiile;
- 40% numărul de imobile și construcții vectorizare.

Premierea rezultatelor:

Primele trei echipe care vor reuși să realizeaze cu cea mai mare acuratețe cele mai multe imobile vectorizate vor fi premiate de către organizatori și Komora Engineering, sponsorul oficial al mapathonului.

Premiile oferite constau în:
Premiul 1 – 800 de RON;
Premiul 2 – 600 de RON;
Premiul 3 – 400 de RON.
Dorim să încurajăm implicarea și efortul depus de fiecare echipă, astfel că vom acorda tuturor participanților o diplomă de participare la concurs.

Coordonatori:


• ing. Cosmin Dragomir - director general Komora Engineering
• drd. ing. Iaroslav ZIFCEAC - Romanian Young Surveyors
• conf. univ. dr. ing. Norbert Suba - Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură din Oradea

Leave A Comment

News