Wait, please...

Bine ați venit / Invitație


Conf. Dr. Ing.
Irinel Constantin Greșiță
Director Executiv
Săptămâna Geodeziei Românești 2021

Prof. Dr. Ing.
Alexandru-Lucian Curtu
Decan, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Ionuț Săvoiu
Președinte
Uniunea Geodezilor din România

Avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de-a doua ediție a Săptămânii Geodeziei Românești (SGR), care va avea loc în perioada 26 – 30 octombrie la Brașov. Ediția din acest an este organizată de către Uniunea Geodezilor din România (UGR) în colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

Conferința internațională cu tema "Smart surveying solutions for sustainable development", va fi partea centrală a evenimentului și va oferi participanților oportunitatea de a prezenta lucrări, a dezbate și comunica într-un mediu profesionist și științific, subliniind contribuția lor, și găsind soluții tehnice inteligente pentru a proteja, restaura și promova utilizarea durabilă a ecosistemelor planetei în contextul social actual. Sesiunile speciale dedicate tinerilor geodezi, vor beneficia de un suport puternic din partea noastră.

Lucrările conferinței internaționale împreună cu mesele rotunde, forumurile, întâlnirile anuale și activitățile de socializare ce vor fi organizate cu ocazia Săptămânii Geodeziei Românești, vor oferi participanților cadrul profesional și mediul adecvat pentru discuții, schimburi de experiențe și cunostințe.

În cadrul expoziției tehnice, sponsorii și participanții vor prezenta ultimele tehnologii, postere și proiecte.

Participanții vor avea oportunitatea ca lucrările științifice incluzând iamginile și graficele prezentate, să fie publicate în limba engleză, după revizuirea de către specialiști în domeniu, în Buletinul Universității Transilvania din Brașov, Seria I - Științe inginerești (indexat în bazele de date de publicații CROSSREF și EBSCO). Lucrările vor fi publicate ca articole de cercetare sau scurte comunicări.


Așteptăm să vă urăm bun venit în Transilvania, în inima României, la Brașov, pe data de 26 octombrie 2021.

Descarcă invitația aici


Despre noi

Alexandru-Lucian Curtu
Alexandru-Lucian Curtu

Ne onorează să găzduim cea de-a doua ediție a „Săptămânii Geodeziei Românești‘’, un eveniment de importanță deosebită pentru comunitatea geodezică din România. Vă urăm Bun venit la Brașov și la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, o instituție care acordă o atenție deosebită pregătirii viitorilor ingineri geodezi.

Tema actualei ediții „Soluții geodezice inteligente pentru o dezvoltare durabilă” este relevantă și oportună deopotrivă. În prezent, când societatea noastră trebuie să facă față unor provocări precum schimbările climatice sau efectele economice negative datorate pandemiei Covid19, dezvoltarea durabilă este soluția pentru creșterea calității vieții și o economie competitivă.

Sperăm ca acest eveniment să constituie un bun prilej atât pentru participanții din țară, cât și din străinătate,de a afla cele mai recente noutăți dindomeniul ingineriei geodezice și de a dezvolta noi relații de colaborare cu specialiști din mediul economic și academic.

Vă dorim mult succes și un sejur plăcut la Brașov.

Prof. Dr. Ing. Alexandru-Lucian Curtu
Decan, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere – Universitatea Transilvania din Brașov

inut Savoiu
Ionuț Săvoiu

Începând din anul 2019 "Săptămâna Geodeziei Românești" a devenit un moment special în viața Uniunii noastre. Prima ediție organizată la Cluj-Napoca, împreună cu Univestitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, în campusul acesteia, a fost un real succes. Anul trecut datorită situației pandemice am fost nevoiți să anulăm organizarea Săptămânii noastre.

În 2021 vom fi la Brașov, la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere. Și în acest an, pentru câteva zile, vom aduce împreună profesioniști prezenți în mod activ la viața comunității geodezice, pentru a participa la sesiunile tehnice, la dezbaterea subiectelor profesionale, cât și la expoziția tehnică.

Pe parcursul zilelor evenimentului vom avea alături de noi profesori universitari cât și companii care activează în domeniul nostru de activitate. Sunt convins că dacă vom reuși să atragem studenți și tineri geodezi care să participle pro-activ în cadrul "Săptămânii Geodeziei Românești", vom asigura o mai bună coeziune a comunității noastre profesionale, astfel încât să creăm un climat potrivit pentru inovații și progresul tehnic al profesiei noastre la nivelul strandardelor europene, și în același timp să creștem calitatea serviciilor oferite, pentru beneficiul întregii societăți românești.

Suntem pregătiți să urăm bun venit oaspeților noștri la "Săptămâna Geodeziei Românești", în Brașov, în inima României!


Ionuț Săvoiu
Președinte Uniunea Geodezilor din România

Constantin Irinel Greșiță
Constantin Irinel Greșiță

Așa cum uniunea noastră profesională a promis, cel mai important eveniment al breslei noastre profesionale continuă cu cea de-a doua ediție care va avea loc în centrul țării, la Brașov. Pentru că primele idei privind dezvoltarea sustenabilă au aparut în domeniul forestier, considerăm că locația aleasă pentru evenimentul de anul acesta, într-o zonă înconjurată de cele mai bogate păduri ale țării și având ca gazdă o universitate cu tradiție în domeniu, nu poate fi decât de bun augur pentru succesul evenimentului.

Constatăm în fiecare zi importanța profesiei noastre ale cărei aplicații se ramifică într-o multitudine de domenii esențiale pentru dezvoltarea economică a țării și conștienți de acest lucru ne propunem ca în cadrul evenimentului să dezbatem și să propunem soluții la problemele cu care profesioniștii din domeniu se confruntă în activitatea de zi cu zi. Deasemenea, sperăm că cele trei secțiuni de comunicări științifice să ofere ocazia mediului academic să-și prezinte cercetările și realizările contribuind astfel la dezvoltarea profesională a celor care profesează în domeniu și care au oportunitatea să-și publice cercetările în Buletinul Universității Transilvania (indexat în baze de date internaționale de prestigiu).

Dorim ca acest eveniment să reunească specialiștii din domeniul geodeziei precum și pe cei care folosesc produsele muncii noastre, indiferent de modul sau locul unde își exercită profesia și vă invităm să participați activ pentru câteva zile la acest moment special în viața uniunii noastre care va cuprinde printre altele, sesiuni tehnice și dezbateri pe subiecte de actualitate ale profesiei precum și prezentări de tehnologii noi în domeniu.

Conf. Dr. Ing. Constantin Irinel Greșiță - Director Executiv al Săptămânii Geodeziei Romănești 2021
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere – Universitatea Transilvania din Brașov


Leave A Comment